Scanning

Istället för att använda traditionella metoder för att ta avtryck av dina tänder inför protetiska behandlingar eller för att tillverka bettskenor, använder vi en avancerad 3D-skanner.

Med hjälp av en specialkamera skannar vi dina tänder och skickar sedan filen elektroniskt till noga utvalda tandtekniska laboratorier. Denna skanningsteknik minimerar obehaget för dig som patient och resulterar i högre noggrannhet samt kortare behandlingstider.

Vi strävar efter att samarbeta med svenska tandtekniker, vilket vi anser vara en viktig kvalitetsaspekt i vårt arbete.