Prisexempel

Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygie

Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre

Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större

Tandhygienistbehandling

Tandhygienisten hjälper dig att ta hand om din munhälsa genom att ta bort tandsten, behandla inflammationer och avlägsna beläggningar. Tillsammans med dig provar de olika verktyg och tekniker, som till exempel vilken typ av tandborste, mellanrumsborste eller tandtråd som passar bäst för dig. Varje patient får en individuell behandlingsplan och rekommendationer om hur ofta de bör återkomma för att bibehålla sin munhälsa.

Tandhygienister spelar en viktig roll både när problem som tandlossning, tandköttsinflammation och hög kariesaktivitet redan har uppstått, men de är även experter på förebyggande vård för att förhindra att sådana problem uppstår. Priset för en tandhygienistbehandling kan variera beroende på faktorer som mängden tandsten, hur djupa fickor i tandköttet är eller hur mycket tid som behöver läggas på information och instruktioner.

Vi försöker så långt det är möjligt att ge dig en uppskattning av priset när vi gör kostnadsförslag för behandlingen. På detta sätt kan du vara förberedd på vad som väntar dig ekonomiskt.