Prisexempel

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder

Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder

Tandproteser

Båda våra två tandläkare har stor erfarenhet inom protesbehandlingar. Vi har ett nära samarbete med en framstående tandtekniker här i Stockholmsområdet, som vi anser vara de bästa när det gäller protesarbeten.

Vi lämnar ett års garanti på avtagbar protetik (proteser).